جلوگیری از ورود تفنگ ده سانتی متری به هواپیما

امنیت فرودگاه‌ها این روزها واقعا مایه خنده همه شده.. و البته مایه دردسر. همین چند روز قبل کن لیولد و همسرش که از مسافرت انگلیس برمی‌گشتند یک عروسک کوچک سرباز خریدند تا با خودشان به کانادا برگردانند اما مامورین امنیتی هواپیما با استفاده از دستگاه اشعه ایکس متوجه حضور یک اسلحه در وسایل آن‌ها شدند و در عین تعجب حضار، تصمیم گرفتند که این اسلحه اجازه ورود به هواپیما ندارد تا یک بار دیگر همه ببینند که وضع قوانین محدود کننده عام، گاهی چقدر خنده‌دار می‌شود.

این زن و شوهر در نهایت یک پاکت خریدند و «مسلسل» را پنج روز بعد از رسیدن خودشان به کانادا، از طریق پست تحویل گرفتند. مدیر موزه‌ای که عروسک را فروخته بود در این باره بعد از اشاره به اهمیت امنیت و اضافه کردن اینکه این مورد دیگر زیادی بوده، گفت که خوشحال است این زن و شوهر به جای مسلسل، تانک نخریده بودند.