دولت رومانی، جادوگری را به لیست مشاغل رسمی اضافه کرد

رومانی زادگاه دراکولا است و یکی از فعالترین کشورهای اروپایی در امور متافیزیک، جادوگری و فالگویی. حتی رییس جمهور این کشور، بعضی روزها با لباسی ارغوانی در جمع ظاهر می‌شود که وظیفه‌اش پیشگیری از شرور است. این کشور، از سال ۲۰۱۱، جادوگری و فالگویی را به فهرست مشاغل شناخته شده اضافه کرده و با اینکار، جادوگرها و فالگوها هم باید از سال ۲۰۱۱ مالیات درآمدهای خود را به دولت پرداخت کنند.

جواب جادوگرها هم مشخص است: اعتراض. روز پنجشنبه این هفته تمام جادوگرها در کرانه جنوبی رود دانوب جمع خواهند شد تا دولت را نفرین کنند. آلیسیا که در این مراسم گیاه‌های جادویی را برای نفرین دولت در آب خواهند انداخت، می‌گوید «این قانون احمقانه است. از چه چیزی می‌خواهند مالیات بگیرند؟ ما درآمد خیلی کمی داریم. چرا قانونگذارها به خودشان و مقدار پولی که خودشان در می‌آورند نگاه نمی‌کنند؟‌ آن‌ها حقه سوار می‌کنند و پول‌ها را بالا می‌کشند و بعد پیش ما می‌آیند تا دشمنانشان را نفرین کنم و حالا می‌خواهند از ما مالیات هم بگیرند.»

منبع