اسکیت‌ستان: روز اسکیت سواری در کابل

جامعه سالم، جامعه‌ای است که تمام اقشار توش با شادی از خونه بیرون می یان و بدون مزاحمت بخشی از خیابون و فضاهای عمومی هستن.

دیروز روز اسکیت سواری در کابل بود. سومین سالگرد. گزارش کاملتر رو از سایت اسکیت‌ستان بخونید و ببینید