• حالا که زحمتش رو کشیدی، کاش اون baby و condom رو هم ترجمه می‌کردی.