روش تشخیص اینکه یک صفحه از اچ تی ام ال ۵ استفاده می کنه یا نه

منبع رو ندارم (:

پ.ن. این هفته رو اصولا باید هفته مایکروسافت نام گذاری می کردم (: غیرارادی است ولی خب ظاهرا خیلی جدی شده