کنکوری های چین سر کلاس درس با انبوهی از کتاب ها و متصل به سرم درس می خونن

خودتون حتما به تعداد کتاب های جلوی هر کس و فضای کلاس توجه کردین دیگه. مسوول دفتر آموزش‌های آکادمیک چین هم در مورد این تصاویر گفته که چون کنکور نزدیکه، به دانش آموزانی که می خوان توی امتحان شرکت کنن با ده یوان سوبسید برای خرید سرم آمینو اسید می ده که سلامتشون حفظ بشه.

منبع و عکس های بیشتر