روز جهانی ترجمه مبارک

امروز ۳۰ سپتامبر روز جهانی ترجمه است. به افتخار سنت جروم که انجیل رو ترجمه کرد و محافظ مترجمین به حساب می‌یاد. این روز از ۱۹۵۳ که توسط فدراسیون بین المللی ترجمه جشن گرفته می شه ولی از ۱۹۹۱ فدراسیون اون رو به عنوان یک روز بین المللی پیشنهاد کرد تا همبستگی جامعه مترجمین جهان رو نشون بده که پیشبرنده حرفه ترجمه در کشورهای مختلف خواهد بود. این فرصتی است برای تاکید بر اهمیت شغلی که یکی از مهترین ابزارهای جهانی شدن به حساب می‌آید.

تبریک به همه دوستان خوبم که کلی شون تو کار ترجمه هستن (:

نکته فرهنگی: به ویکیپدیای فارسی هم اضافه اش کردم