تخم مرغ ایستر مخفی شده توی تریس‌روت

عنوان عجیبیه. در واقع باید حتی عجیب‌تر هم می‌بود. عنوان اصلی باید باشه «تخم‌مرغ ایستر تریس‌روت». تخم مرغ ایستر یا Easter Egg توی دنیای کامپیوتر به جواب‌های می‌گن که برنامه‌ها به دستورات مستند نشده می‌دن. مثلا کشف می‌شه که اگر در فلان برنامه فلان کار و فلان کار و فلان کار رو بکنین بعد روی فلان تیکه کلیک کنین یکهو یک جوک بهتون نشون می ده و این هیچ جای راهنماهای رسمی اون برنامه نوشته نشده.

در مقابل تریس‌روت یا Traceroute به این میگن که شما قدم به قدم کامپیوترهای بین خودتون تا یک مقصد خاص رو فهرست کنین. این یک دستور لینوکسه و توی دنیای ویندوز هم مشابه‌هایی داره.

اما ماجرا! یک مهندس خوش ذوق توی BeagleNetworks.net یکسری روت رو جوری تنظیم کرده که اگر آی پی 216.81.59.173 رو تریس‌روت کنین، از کامپیوترهایی بگذره که اسم‌هایی دارن مشابه تیتراژ اولیه جنگ ستارگان. یعنی:

TraceRoute from Network-Tools.com to 216.81.59.173 [fin]
Hop	(ms)	(ms)	(ms)	 IP Address	Host name
1 0 0 0 206.123.64.42	 - 
2 0 0 0 64.124.196.225	 xe-4-2-0.er2.dfw2.us.above.net 
3 3 3 3 77.67.71.165	 ae2-109.dal33.ip4.tinet.net 
4 36 36 36 89.149.181.117	 xe-1-2-0.atl11.ip4.tinet.net 
5 37 35 38 77.67.69.158	 epik-networks-gw.ip4.tinet.net 
6 21 21 21 216.81.59.2	 po0-3.dsr2.atl.epikip.net 
7 58 58 56 10.26.26.102	 - 
8 61 57 58 206.214.251.1	 episode.iv 
9 59 63 62 206.214.251.6	 a.new.hope 
10 59 58 61 206.214.251.9	 it.is.a.period.of.civil.war 
11 Timed out 58 60 206.214.251.14	 rebel.spaceships 
12 58 66 65 206.214.251.17	 striking.from.a.hidden.base 
13 60 60 60 206.214.251.22	 have.won.their.first.victory 
14 61 57 57 206.214.251.25	 against.the.evil.galactic.empire 
15 61 57 56 206.214.251.30	 during.the.battle 
16 61 58 60 206.214.251.33	 rebel.spies.managed 
17 57 59 62 206.214.251.38	 to.steal.secret.plans 
18 60 60 56 206.214.251.41	 to.the.empires.ultimate.weapon 
19 62 60 58 206.214.251.46	 the.death.star 
20 60 60 57 206.214.251.49	 an.armored.space.station 
21 61 64 61 206.214.251.54	 with.enough.power.to 
22 59 58 60 206.214.251.57	 destroy.an.entire.planet 
23 63 62 65 206.214.251.62	 pursued.by.the.empires 
24 62 59 Timed out 206.214.251.65	 sinister.agents 
25 59 61 60 206.214.251.70	 princess.leia.races.home 
26 62 60 62 206.214.251.73	 aboard.her.starship 
27 61 61 68 206.214.251.78	 custodian.of.the.stolen.plans 
28 64 60 62 206.214.251.81	 that.can.save.her

Trace complete

به همین قشنگی (: