عکسهایی فوق العاده از دونه‌های برف زیر میکروسکوپ الکترونی دمای پایین

کریستال‌های برف از بچگی دوست داشتنی بودن و حالا هم زیر میکروسکوپ فوق العاده مرکز تحقیقات کشاورزی بلتزویل دوست داشتنی تر شدن:

بلور برف زیر میکروسکوپ

برای دیدن بیست و پنج عکس سری به اینجا بزنین

دانه های برف زیر میکروسکوپ