ابرتورم

ابر تورم

بچه‌های آلمانی از بسته‌های هزار تایی اسکناس مارک آلمان برای بازی استفاده می کنن و باهاش خونه می‌سازن. سال ۱۹۲۳ است و حکومت آلمان تصمیم گرفته برای دادن قرض‌هاش پول چاپ کنه و اینکار موجب ابر-تورم شده.

منبع