قطاری در هر دو جهت – یک خطای دید عالی

train

از این نظر جالبه که یک فیلم واقعی از یک قطار واقعی است ولی یک آدم واقعی نمیتونه بگه کدوم طرفی داره می ره. یک بازی خوب با فریم‌های تصویری. اگر فقط در یک جهت می بینینش سرتون رو بچرخونین و دوباره برگردین به تصویر

منبع