«گوسیفر» ایمیل و فیسبوک گماشته اوباما در امور آژانس امنیت اتمی آمریکا رو هک کرده. نیل میلر که از طرف اوباما مسوول نگهداری مراکز و تجهیزات اتمی آمریکا و همچنین پیگیری وضعیت سلاح‌های اتمی‌ای که از روسیه به بیرون قاچاق شدن است، جدیدترین قربانی هکری به اسم لوسیفر شده. اکانت فیسبوکش هک شده و هکر مدعی است که به یک آدرس ایمیل شخصی این خانم هم دسترسی داره.