جمعه‌ها: هفت افسانه اشتباه در مورد افراد ترنسجندر

افسانه ۱. ترنس بودن یک انتخاب است
واقعیت: ترنس بودن همانقدر انتخاب است که گی بودن یا دارای تمایل به جنس مخالف بودن یا داشتن چشم سیاه یا داشتن دماغ بزرگ یا چپ دست بودن. انسان‌ها انتخاب نمی کنند که ترنس باشند بلکه انتخاب می کنند که با شرایطی که دارند،‌چکار کنند.

افسانه ۲. ترنسجندرها گی هستند
واقعیت: هویت جنسی و گرایس جنسی دو موضوع کاملا متفاوت هستند. هر فرد ممکن است گرایش جنسی از نوع همجنس با غیرهمجنس داشته باشد و هر فرد ممکن است هویت جنسی مطابق با بدن خود یا مخالف با بدن خود داشته باشد.

افسانه ۳. ترنس‌ ها گناهکار هستند
واقعیت: گناه یک تعریف کاملا دینی دارد. در ضمن گناه وابسته به عمل افراد است نه گرایش‌ها. همچنین در شاخه شیعه از دین اسلام، ترنس ها کاملا به رسمیت شناخته شده‌اند و از نظر این مذهب و بنا به فتوای علما، هیچ مشکلی ندارند.

افسانه ۴. ترنس‌ها نمی‌توانند دارای خانواده شوند
واقعیت: واقعا نیازی به توضیح ندارد. هر فرد می تواند صاحب خانواده بشود. چه قبل از بیرون آمدن و چه بعد از آن و چه حین آن.

افسانه ۵. ترنس‌ها قابل درمان شدن هستند
واقعیت: لفظ «درمان» در اینجا کاملا اشتباه است. بعضی ترنس‌ها سعی می کنند هویت خود را سرکوب کنند ولی تجربه نشان داده که شناختن یک چیز و تصمیم عقلانی در مورد آن، روشی مفیدتر از سرکوب است.

افسانه ۶. همه ترنس‌ها باید جراحی کنند
واقعیت: هر فرد حق دارد در مورد بدن خودش و شیوه استفاده از آن تصمیم بگیرد. در ضمن بسیاری ترنس‌ها علاقمند به جراحی بوده اما امکان آن را ندارند اما باید حق داشته باشند در هر شرایطی که هستند از تمام حقوق شهروندی و احترام مورد نیاز آن برخوردار باشند.

افسانه ۷. افراد بیشتری از مرد به زن تبدیل می شوند تا از زن به مرد
واقعیت: هیچ آمار رسمی در مورد تعداد ترنسجندرها در جهان وجود ندارد ولی تخمین‌های جهانی می‌گویند که تعداد افرادی که از هر جنس به جنس مخالف تغییر کرده‌اند، تقریبا مساوی است.

منبع