لیزر روی هلی کوپتر نظامی بالا سر مردم در مصر

من سال ها پیش یک نفر از مصر رو دیدم که با حسرت به ما می گفت «خوش به حال ایران. ما تازه باید سی سال تلاش کنیم برسیم به شما» و ظاهرا حرفش واقعیت داشته. حالا حکومت جدید مصر که جانشین دیکتاتور شده، در سالگرد موفقیتش چرخ بال های نظامی رو فرستاده بالای سر مردمی که به نفع دموکراسی تظاهرات می کنن و مردم پوینترهای لیزری رو از جیب در آوردن و انداختن به سمت هلیکوپتر.

منبع از طریق وحید آنلاین و البته ارتباطش به وبلاگ من اینه که من اخبار لیزر به سمت هلیکوپتر رو پوشش می دم.