شعر تصویری از بوکوفسکی: نه بچه! اگر قراره خلق کنی…

2012-12-18-bukowski

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من بوکوفسکی رو بسیار دوست دارم و این شعرش عالیه و این نقاشی ها عالی.

منبع