روزی که رییس جمهور جاوا رو خاموش کرد: آندو جاوا ۲۰۱۳

جاوا مشکلات امنیتی زیادی داره، یک کارشناس می گه «کمپایل کردن به بایت کد که همه بتونن یک چیز واحد رو اجرا کنن بی شباهت به کمونیسم نیست» و رییس جمهور باید تصمبم بگیره که چه زمانی دگمه حذف جاوا از جامعه رو فشار بده. خانم استرینگزتین – متخصص جاوا – اعلام خطرکرده که اگر جاوا ادامه پیدا نکنه مشکلات بزرگی در جامعه پیش خواهد اومد اما درست در …

تریلر فیلم جاواکالیپس عالیه. با تشکر از علیرضا علی‌محمدی که توجهم رو بهش جلب کرد.