پروژه ترکیه برای یادآوری کتابخوانی و ارزشش به مردم

book1

متن نوشته شده روی نیمکت ها هم دقیقا متن صفحات باز شده کتاب‌ها هستن و خوندن این مطالب هم توصیه می شه :