چطوری رو یخ راه بریم که زمین نخوریم

how_to_walk_on_ice_medium

و البته دوستانی که در جاهایی از کشور هستن که بالای چند ده سانتی‌متر برف اومده نیاز به گاز و آب و غذا و گرما دارن. فراموششون نکنیم و اگر می تونیم براشون کاری بکنیم (حتی در حد اطلاع رسانی) دریغ نکنیم.