کی چی استفاده می کنه؟ اینبار جادی جواب می ده

سایت نردهای از چی استفاده می کنن ایده جالبی داره؛ هر کس که مخاطب اون مطلب باشه باید به چهار سوال زیر جواب بده:

  • کی هستی و داری چیکار میکنی
  • از چه سخت افزارهایی واسه کار و زندگی استفاده می کنی ؟‌
  • از چه نرم افزارهایی استفاده میکنی ؟
  • آخرین کتابی که خوندی چی هست و چه کتابی رو برای همه توصیه میکنی ؟

در شماره آخر که با یک دونه اختلاف شماره اول هم هست، من مهمون بودم و مفصل و مصور جواب دادم.