ما چرا ما شدیم

turkey

مجلس ترکیه قانونی رو تصویب کرده که طی اون با دستور رییس جمهور امکان فیلتر کردن بعضی سایت ها موجود خواهد بود. توی ترکیه، مجلس بعدی می تونه این قوانین رو حذف کنه.

عکس‌های بیشتر