روزشمار توقیف روزنامه قانون

روزنامه قانون دیروز توقیف شد ولی امروز در یک حرکت جالب وقتی وارد سایتش می شیم یک ثانیه شمار توقیف به نمایش در می یاد:

ghanoon

خب حواشی جریان که زیاده که چرا باید اصولا یک روزنامه بره تو قیف ولی نکته جالبش عکس العمل سریع گروه فنی روزنامه است که به نظرم موضوع بی سابقه ای است در روزنامه های ما که بعد از توقیف سایتشون فقط خاک می خوره تا دامینش اکسپایر بشه (: