دیجیاتو: سایتی جایگزین نارنجی

بچه‌های نارنجی هنوز زندان هستن بدون خبری در رسانه‌ها یا حرفی از وکیل احتمالی یا هر چیز دیگه. داستان کشور ماست. اما عده‌ای از بچه‌های نارنجی سایت جدیدی رو درست کردن به اسم دیجیاتو که چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا یادآوری نارنجی است و امیدوارم به همون خوبی باشه و رشد کنه – به هرحال بعضی از بهترین‌ها رو داره.

مطالب آخر که از نظر من جالب بودن و قابل توجه؛ بخصوص مطلب بسیار متهورانه اینکه اینترنت چگونه کار می‌کند و اگر بخوام یک انتقاد بکنم اینه که هیچ مطلبی در صفحه اول ریفرنس نداشته. از سایت حرفه ای انتظار می ره ریفرنس بیشتری بده – حتی اگر مطالب رو خودش نوشته می گه که از فلان جا دیده یا می گه منابعش برای نوشتن اینها بوده (دوستان اشاره کردن که بعد از کلیک روی مطلب منابع دیده می شن).

مطمئنا خوشحالم که بخشی از همون بچه‌ها تلاش کردن جای خالی نارنجی رو کمی پر کنن و امیدوارم در شرایطی بهتر، بقیه بچه‌ها هم بهشون بپیوندن و یکبار دیگه همه با هم بهترین سایت تکنولوژی ایران رو ادراه کنن.

مطمئنا اگر افتخار بدن و بخوان، منم براشون می نویسم.