به زور

این می گه «مردم رو نباید به زور ببریم بهشت» و اون جواب می ده «وظیفه ما اینه که مردم رو به زور ببریم بهشت». بامزگی‌اش اینجاست که هر دو قبول کردن که مردم قبولشون ندارن و فقط دارن بحث می کنن که آیا باید مردم رو به زور پشت خودشون بکشن یا نه.