بازهم از پیج سوالات اندرویدی

android444_bug

  • سرعت دانلود ایران اینقدر یواش بوده که فایل عقب عقب رفته
  • سرعت دانلود اینقدر سریع بوده که فایل از خودش جلو افتاده
  • فایل کامل دانلود شده ولی اندروید تصمیم گرفته کمی بیشتر با ما باشه
  • گوشی به جای کاور تن تاک داشته، زود رسیده آخر خط و منتظر بقیه است که برسن

(: دیگه؟