سرکوب امروز ما ۱۹۸۴ جورج اورول است یا دنیای قشنگ نوی هاکسلی؟

ماه‌ها است که این فایل رو دسکتاپ منه برای ترجمه، خوشبختانه ۱پزشک عزیز ترجمه و منتشرش کرد.

orwell_huxley