توی تله دختری که بهتون می گه «سلام مشکل حل شد؟» نیافتین

salam_moshkel_hal_shod

این چند روز خیلی ها ایمیلی هایی با همین ترکیب بالا دریافت کردن: یک دختر که بهتون می گه مشکل حل شده! و می دونین کدوم جنتلمنی است که از دختره نپرسه «کدوم مشکل» یا کدوم مرد رندی است که نگه «قابل نداشت. خوشحالم که مشکل حل شده»؟ اون جنتلمن یا مرد رندی که نمی خواد براش اسپم بیاد. این احتمالا فقط روشی است برای اینکه شما به طرف ریپلای بزنین و گوگل یادش بمونه که شما قبلا به این آدرس جواب دادین و دیگه ایمیل‌هایی که از این آدرس می یاد رو توش پوشه اسپم نفرسته.

چنین ایمیل های مهملی رو پاک کنین یا ریپورت اسپم کنین و اگر واقعا دنبال دوست شدن با کسی هستین، به دنیای واقعی قدم بذارین.