پایان مسابقه برنامه نویسی و انتظار برای اعلام نتایج

فقط خواستم بگم که سرم خیلی شلوغه ولی ممنون تمام برنامه نویس ها هستم. استقبال خیلی زیاد بود و موندم چطوری داوری کنم (: تقریبا غیر ممکن است. اما مشکلی نیست و سعی می کنم جمعه برنده ها و اسپانسرها رو معرفی کنم.