لینک های شاد دوشنبه های اسفند

سگ و تاکس


خست در لینک و خواننده اشتباه ترین کاره (: من با علاقه پروژه ها و وبلاگ ها و … رو آخر هر ماه معرفی می کنم. اگر شما هم پروژه یا لینکی دارین که دوست دارین در آخرین دوشنبه ماه فروردین معرفی بشه، به jadijad رو جیمیل ایمیل بزنین و البته خوشحالتر / منتفع تر می شم اگر از پروژه وبلاگ یا هر چیز دیگه ای که هست هم یک لینک به اینجا بدین… ندادین هم هیچ مشکلی نداره. قصد اصلی معرفی لینک های خوب به خواننده های خوب است.