جشن اختتامیه مسابقات برنامه نویسی بیان

دوستان بیان لطف داشتن و برام دعوتنامه شرکت در اختتامیه مسابقه برنامه نویسی شون رو فرستادن. من به خاطر برنامه های شخصی نمی تونم شرکت کنم ولی پیشنهاد می کنم به ایونت این برنامه نگاهی بندازین چون شاید شما بخواین شرکت کنین. همین شنبه است، موسیقی داره و در برج میلاد و با این تفاصیل مشخصه که نیاز به ثبت نام.