فونت میرزا

اگر در وب می‌چرخین حتما خبر رو تا حالا دیدین: انتشار فونت فارسی میرزا توسط صابر راستی‌کردار. فونت قشنگی است و امیدوارم قدم مثبتی باشه در وب فارسی. خبرهای فونت‌های دیگه‌ای هم در راه است ولی فعلا کار صابر عالی بوده.