شاید اگر این عکس رو در مدرسه می‌دیدین عاشق زیست‌شناسی می‌شدین: پروتئین موتور کینسین

otor

کینسین یکی از انواع موتور پروتئین‌ها است که می‌تونن رو سطح‌های خاص حرکت کنن. این پروتئین‌ها انرژی شیمیایی رو به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنن. آشنایی بیشتر در یوتیوب