۲۸ نقل قول از شخصیت های جنگ ستارگان +‌ ترجمه بهترین هاش در این لحظه

اینها در این لحظه به نظرم بهترین هاش هستن:

  • توانایی صحبت معنی اش این نیست که هوشمند هم هستی – کویی گن جین
  • جلوی تغییر رو همونقدر می شه گرفت که جلوی خورشیدها رو از طلوع کردن – شبی اسکای واکر
  • خودت رو آموزش بده که چیزی که نگرانی از دست بدی رو ول کنی – یودا
  • پس اینگونه است که آزادی می میرد… در خروش تشویق ها – پدمه آمیدالا
  • ترس منجر به عصبانیت می شود. عصبانیت منجر به نفرت و نفرت منجر به رنج -یودا
  • هیچ انرژی مرموزی وجود ندارد که سرنوشت مرا کنترل کند – هان سولو

[ منبع ]