رادیو گیک یک هفته در میون می شه

با تشکر از ایمیل های شما و پیگیری و این حرفها، رادیو گیک این هفته هم عقب افتاده. دلیلش مشغله زیاده و سرماخوردگی من که باعث شد جمعه برم سر کار و شنبه هم نتونم ضبط کنم. از این به بعد هم رادیوگیک رو یک هفته در اعلام می کنم که اگر حوصله داشتیم وسطش برنامه ویژه بدیم ولی موظف نباشم هر هفته درستش کنم (: با تشکر از همدلی شما (:

به جاش یک مطلب بلند رو که خیلی وقت پیش نوشته بودم براتون منتشر می کنم (: در مورد اینکه چجوری باید در خط فرمان حرفه ای بشیم.