ارتباط «جنگ» با مواد مخدر و میزان اعتیاد در جامعه

نمودار بالا بودجه مبارزه با مواد مخدر آمریکا و درصد جمعیت آلوده به مواد مخدر این کشور در طول چهل سال گذشته رو نشون می ده. بودجه از کمتر از یک به بیست بیلیون رسیده و در تمام مدت جمعیت معتاد بین یک تا دو درصد بوده ((:

بحث بودجه ماده مخدر پیچیده است چون رابطه علی توش دیده نمی شه. اگر بودجه رو زیاد کنین و مواد مخدر کم بشه می گن «دیدین کم شد! پس بیشتر بودجه بودجه که کمترش کنیم» و اگر بودجه بدین و کم نشه یا زیاد بشه می گن «دیدین چقدر وضع خرابه؟ بازم بودجه بدین که بیشتر بجنگیم».

مرجع

آپدیت – یک کامنت خوب:

البته جادی جان، این نمودار نه بر اساس رشد جمعیت و نه بر اساس تورم نرمال نشده:
http://www.censusscope.org/us/chart_popl.html
http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States
خیلی از جاهای دنیا و به‌طور خاص موقع انتخابات، این دست آمارِ غیر کاربردی ولی جذاب از همه جا می‌زنه بیرون…