ساعت نه و چهل دقیقه صبح از دید ویندوز

ساعت ویندوز

خب دوستان ویندزوی امروز و فردا و پس فردا رو حسابی احتیاط کنین چون ویندوز هنوز درست ساعتش رو تنظیم نمی کنه و توی دونستن اینکه ما چه تاریخی ساعت رو جابجا می کنیم مشکل داره (:

خلاصه یا نذارین از اینترنت تنظیم بشه و مثل ساعت دیواری خونه ازش استفاده کنین یا حواستون باشه که از زندگی یک ساعت جلو نباشین (: