ترجمه ماشینی برخط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

اِمی توجه‌ام رو جلب کرد به پروژه ترجمه ماشینی برخط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی. سه تا جمله ساده بهش دادم ببینم چطوری کار می کنه و مجبور شدم جمله چهارم رو هم اضافه کنم:

machinetransltor

واقعا برای این پروژه‌ها پول هم خرج شده؟ (: پیشنهاد می کنم یا با مشارکت آزاد آدم ها اصلاحش کنن و پول برسه به تیمی که کار رو بلده یا کلا بیارنش پایین که بگیم نه خانی اومده نه خانی رفته.

و البته بچه ها نمونه های جذابی رو فرستادن:

milad

لعنت به مرامت سگ

به کامنت ها رجوع کنین برای بقیه هنرها (: