۲۵ فینالیست مسابقه دختر برگزیده کره

این عکس این چند وقت کلی در اینترنت مشهور شد:

25korean_finalists

فینالیست های مسابقه دختر شایسته کره. اگر لازمه باید بگم که اینها ۲۵ نفر مختلف هستن ولی خب همه با عمل جراحی و غیره تلاش کردن شبیه یک چیز ایده آل بشن.. احتمالا یک جور عروسک باربی یا یک جور هنرپیشه یا میانگینی از همه اونها.

و غیرجذابترین چیز در یک آدم اینه که منحصر به فرد نباشه و کپی ای باشه کنار کلی کپی دیگه که تلاش می کنن به یک چیز مبهم برسن.

خودتون باشین و عالی.

پایان پیام.

برندگان مسابقه زیبایی کره

و البته اینکار اشکالات خودش رو هم داره:

plastic

مرتبط:
ضد کلیشه: زنان جنگجوی دنیاهای فانتزی
مطلب دکتر مجیدی توی یک پزشک در این مورد