جمعه‌ها با کاندوم: عشق مقدس است

condomkenya
بیلبورد بالا توی کنیا مباحثه برانگیز شده. گروهی به اسم «کاتولیک‌های طرفدار حق انتخاب» این عکس و نوشته بزرگ رو توی کنیا نصب کردن که روش نوشته:

ما به خدا معتقدیم.
ما به تقدس سکس معتقدیم.
ما به رعایت احوال دیگران معتقدیم.
ما به کاندوم معتقدیم.

انتقادهای روحانیون محلی به این کمپین زیاد بوده چون از نظر کاتولیک‌ها، استفاده از کاندوم کار صحیحی نیست و آدم‌‌ها نباید با وسایل پیگشیری جلوی درست شدن بچه رو بگیرن. مدیر کمپین کاتولیک‌های طرفدار حق انتخاب در مورد انتقادات گفته «هدف این کمپین اینه که مطمئن بشه کاتولیک‌ها علی‌رغم تبلیغات اسقف‌هاشون می دونن که می‌شه برای اهداف خوب از کاندوم استفاده کرد. کاتولیک‌های کنیایی هم فرقی با بقیه کاتولیک‌ها ندارد و باید بدونن که می تونن قدم‌های لازم برای حفاظت خود و پارتنرشون در برابر بیماری‌هایی مثل ایدز رو بردارن».

در همین هفته:
پلیس‌ها در استان فوجیان چین، به کارخونه ساخت کاندوم‌های تقلبی حمله کردن و ۴.۶۵ میلوین کاندوم که به اسامی مشهوری مثل دورکس و جیسبون بسته بندی شده بودن رو توقیف کردن.

در ایران عزیز هم خانه‌های بهداشت از نمایش پوسترها و داشتن شعارهای طرفدار کنترل جمعیت منع شدن و دیگه هم نباید وسایل پیگشیری در این مکان‌ها در معرض دید باشن.