• و اینجا حداکثر کاری که مردم میکنن، انتقاد تو تاکسی‌هاست

  • روی بازوش هم گروه خونیش رو نوشته… A+…
    خشونت و مبارزه یکی (و شاید آخرین!!) از هزاران راه حل هست… بنظر من که بازی تو زمین حریف معمولاً خشن هست و هزینه زیادش همیشه لزوماً کارا نیست… من ترجیح میدم که آهسته و پیوسته تغییر صورت بگیره…