سوئد و بستن چهار تا زندان – به خاطر نداشتن زندانی

چیز بیشتری لازمه بگیم؟ (: همزمان که ما سعی می کنیم با شلاق و اعدام جلوی جرایم رو بگیریم و پوستر بچسبونیم که تهران شهر اخلاقه و هر روز هم وضع بدتر بشه، کشور سوئد ۴ تا از زندان‌هاش رو می بنده چون تعداد افرادی که لازمه به زندان برن هی در حال کمتر شدنه و دیگه به این زندان‌ها احتیاجی نیست. مسوول جریان گفته که برنامه‌های بازآموزی زندانیان و پیشگیرانه در جریانه ولی اونها تنها دلیل این افت تعداد زندانیان نیستن. منطقا داشتن کار و آموزش و امید به آینده و متعهد بودن به اخلاقیات باید از دلایل مهم باشه.