تخته سفید، سایتی برای ویدئوهای آموزشی

سایت تخته سفید یک سایت است برای آپلود و دنبال کردن ویدئوهای آموزشی. چیزی شبیه به خان آکادمی ولی محلی شده. شدیدا پیشنهاد می کنم بهش سری بزنین و ویدئوهایی که دوست دارین یا براتون جالبه رو دنبال کنین و اگر زمانی چیزی برای‌ آپلود داشتین هم بهش اضافه کنین.