رادیو گیک عیدانه نخواهیم داشت

در شماره قبلی رادیو گیک گفته بودم که تلاش می کنم در عید دو تا شماره رادیو گیک داشته باشیم ولی متاسفانه به خاطر اینترنت داغون و شلوغ پلوغی های عید باید پروژه رو شکست خورده اعلام کنم و بگم که برای شماره بعدی که به پیشنهاد @itmard قراره در مورد وب عمیق باشه باید تا یک هفته دیگه صبر کنیم. در این مدت شما می تونین به عکس اشعه ایکس این مرد ۲۱ ساله نگاه کنین که در یک حادثه کاری اره برقی به گردنش فرو رفته ولی خوش شانس بوده و فقط با ۳۰ بخیه، جون سالم به در برده.

xraychainsaw