الگوی مسی هست محسن بنگر | توز به ما گل نزن امروزو بگذر

این شما و این کار جدید جعفر: جام جهانی.

دلیلی که من رپ ایرانی رو دوست دارم اینه که آدم ها می تونن راحت حرفشون رو بزنن بدون دردسر زیاد برای کارهای فنی (: این جعفرها هم یک نمونه جالبش است؛ درست مثل آزادی های یواشکی می شه بهش انواع و اقسام نقدها رو وارد کرد ولی در نهایت چیزیه که بودنش بسیار مهمه و جذاب.