آخر این هفته کنفرانس پایکان در تهران

در ادامه معرفی برنامه های اردیبهشت پر بار دنیای آزادمون،‌ آخر این هفته یعنی همین فردا پس فردا هم کنفرانس پایتون یا همون پایکان برگزار می شه. چه پایتون ۲ کار می کنین و چه ۳ و چه علاقمند هستین که پایتون رو شروع کنین (با ۳!) پیشنهاد می کنم سری به سایت پایکان بزنین و تو کنفرانس هم شرکت کنین. فعلا ظاهرا امکان ثبت نام نیست و امیدوارم با تخمینی دقیق این امکان باز بشه یا حداقل یکی از بچه های کنفرانس بهمون بگه که وقتی امکان ثبت نام نیست، تبلیغ کردن من چه معنی ای داره (: در ضمن خودم متاسفانه نیستم چون خوشبختانه می رم اهواز.