پیشنهاد شرکت در جشنواره روز آزادی نرم افزار در هشتم مهر

software-free-day-01-14-dar-10-copy

امسال هم مثل سال‌های قبل جشن روز آزادی نرم افزار در تهران برگزار می‌شه – توی دانشگاه شریف. جشنواره روز ۸ مهر ۹۵ است و در سال جابر بن حیان.. من دارم سعی می کنم یک موضوع به ذهنم برسونم که در موردش ارائه بدم ولی هنوز نمی دونم باید چی بگم! کاش بحث آزاد قبول می کردن من می چرخوندم و دور هم می‌خندیدیم و شاد می‌بودیم نیم ساعتی.

اگر شما هم می‌خواین می‌تونین روز هشتم مهر تو جشن نرم افزارهای آزاد شرکت کنین یا حتی ارائه بدین یا حمایت مالی کنین که کار خوبیه.

اوه.. و اگر موضوع خوبی هم به ذهنتون رسید که من عمومی در موردش حرف بزنم بگین (: من اون روز رو دوست دارم.