فرصت کاری در مشهد برای برنامه‌نویسان Junior و Senior اندروید

  • محل فعالیت مشهد
  • فضای پویا، فن آور و دوستانه
  • حقوق و مزایای رقابتی

ارسال رزومه در jobs.rajman.org یا تماس با ایمیل human_capital@rajman.org و اطلاعات بیشتر در neshan.org