استعفای ریچارد استالمن از بنیاد نرم افزارهای آزاد

توی یک ویدئوی پنج دقیقه ای، ماجرای استعفای #استالمن از بنیاد نرم افزارهای آزاد و دانشگاه ام آی تی رو توضیح دادم. توی تلگرام و اینستاگرام