چرا گنو/لینوکس رو دوست دارم: ساخت لینک به فایل آخرین شماره پادکست

جادی می شه یک لینک توی سایتت درست کنی که همیشه به آخرین فایل پادکست رادیو گیک اشاره کنه؟

کار که نشد نداره. خب از نظر من RSSها درست شدن برای این ولی شاید یکی بخواد یک شورتکات داشته باشه روی گوشی اش که هر وقت فشار داد مشغول دانلود / پخش رادیوگیک آخر بشه. برای ما هم یک لینوکس-بازی جذابه. خب اول پیش فرض ها!

۱- من همه فایل ها رو توی مسیر public_html/audio آپلود می کنم
۲- اسم فایل همیشه اینطوری است: jadi-net_radio-geek_014_nofooze_ettelaat.mp3 که تیکه اولش ثابته

پس کافیه همه فایل های اون مسیر رو بگیرم:

 find /home/jadi/public_html/audio/ -type f -name "jadi-net*mp3"

و بعد به ترتیب حروف الفبا مرتبشون کنم که آخری بیافته از همه پایینتر:

 find /home/jadi/public_html/audio/ -type f -name "jadi-net*mp3" | sort

و در نهایت خط آخرش رو جدا کنم:

 find /home/jadi/public_html/audio/ -type f -name "jadi-net*mp3" | sort | tail -1

و حالا اسم جدیدترین فایل رو دارم. در لینوکس چیزی هست به اسم سافت لینک که یک چیزی است تا حدی شبیه شورتکات. کافیه با بالایی یک سافت لینک درست کنم توی یک مسیر ثابت:

 ln -s `find /home/jadi/public_html/audio/ -type f -name "jadi-net*mp3" | \
        sort | tail -1` /home/jadi/public_html/radiogeek.mp3

و کافیه این رو بذارم توی یک کرون تب تا هر روز ساعت ۲ ظهر یکبار اجرا بشه. با اینکار آخرین شماره پادکست همیشه از این آدرس در دسترس خواهد بود: http://jadi.net/radiogeek.mp3 (: