نقشه خونه شلدون-لئونارد و پنی

یک هنرمند دیوانت آرت نقشه خونه شلدون-لئونارد و پنی از سریال بیگ بنگ تئوری رو از روی فیلم ها کشیده (: اگر اهل بیگ بنگ تئوری باشین – که اگر از این وبلاگ لذت می برین منطقا باید از اونهم لذت ببرین – نگاهش کنین. بامزه است (:

به صفحه Iñaki’s برین تا نقشه بقیه خونه ها از جمله فریند رو هم ببینین.