دو صفحه کلید فارسی بیتا (فارسی) و کلمن (انگلیسی)

علاقه من به صفحه کلید رو می دونین. ساعت های طولانی زندگی مون رو باهاش می گذرونیم و معقوله که به جای اینکه مثل دین فقط به چیزی بچسبیم که باهاش به دنیا اومدیم و فکر می کنیم بهترینه، بریم سراغ تحقیق و صفحه کلیدی امروزی و مدرن رو انتخاب کنیم که برای تایپ راحت تر ساخته شده باشه و نه برای گیرنکردن شاسی های آهنی ماشین تایپ به همدیگه.

من شخصا در صفحه کلید فارسی از صفحه کلید فارسی استاندارد استفاده می کنم و در صفحه کلید انگلیسی از صفحه کلید کلماک. حالا هم می خوام دو تا صفحه کلید جدید بهتون معرفی کنم که اولیش بهینه شده صفحه کلید استاندارد فارسی است و دومی بهینه شده صفحه کلید انگلیسی کلماک.

صفحه کلید بیتا این شکلی است:

و درست شده برای کم کردن مسیر دست در هنگام تایپ متون مرسوم فارسی و صفحه کلید کلمان هم این شکلی است:

و نتیجه ترکیب منطقی کلماک و ورکمن است.

جزییات بیشتر در انجمن اوبونتوی فارسی